Evaluarea independentă a opțiunilor,

strategii de opțiuni binare cu risc minim

Aceste exemple pot conține termeni colocviali. Traducere "faptul că evaluarea" în engleză fact that the assessment Alte traduceri Salutăm faptul că evaluarea Parlamentului a dus la concluzii similare. We welcome the fact that the assessment by this Parliament has also led to similar conclusions.

În final, atunci când Germania susține că Deutsche Post nu a evaluarea independentă a opțiunilor niciodată de suficiente resurse proprii pentru a finanța obligațiile de pensii pentru funcționarii publici, acest argument omite faptul că evaluarea unui avantaj financiar este independentă de capacitatea economică a unei întreprinderi.

Finally, when Germany puts forward that Deutsche Post never has had enough own resources to finance the civil servants' pension liabilities, that argument overlooks the fact that the assessment of a financial advantage is independent of the economic capabilities of an undertaking.

Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor

Atunci când planurile și programele fac parte dintr-o ierarhie, statele membre țin seama, în scopul evitării duplicării evaluării, de faptul că evaluarea se efectuează, în conformitate cu prezenta directivă, la diferite nivele ierarhice.

Where plans and programmes form part of a hierarchy, Member States shall, with a view to avoiding duplication of the assessment, take into account the fact that the assessment will be carried out, in accordance with this Directive, at different levels of the hierarchy. Ursut we want to mention the fact that the assessment was made evaluarea independentă a opțiunilor the Baumax International Management Company team faptul că evaluarea ar trebui să țină seama și de potențialul diferitelor opțiuni de a afecta atât nivelul prețurilor și stabilitatea pe termen scurt și pe termen lung, cât și tranzacțiile financiare și lichiditățile; the fact that the assessment should also take into account the potential of the different options to affect both price levels evaluarea independentă a opțiunilor stability in the short term and long run, as well as financial transactions and liquidity; Ar trebui specificat faptul că evaluarea s-a efectuat în temeiul previziunilor Deloitte, fundamentate pe informațiile disponibile la momentul respectiv.

It should be pointed out that the valuation was based on forecasts made by Deloitte on the basis of the information available at the time.

Traducere "independent quality review" în română

Validatorul UE de securitate a aviației trebuie să țină seama de faptul că evaluarea utilizează o metodologie globală de conformitate bazată pe obiective. The EU aviation security validator has to keep in mind that the assessment is based on an overall objective-based compliance methodology.

sisteme pentru opțiuni binare 5 minute

Prin urmare, raportoarea consideră că este necesar să sublinieze faptul că evaluarea reciprocă a avut loc ulterior punerii în aplicare. Therefore your rapporteur thinks that it is necessary to underline that the mutual evaluation took place after the implementation. Acest lucru indică faptul că evaluarea oficială nu este, în mod normal, mai mare decât prețul real de piață, acolo unde sunt disponibile date.

This indicates that the official valuation is normally not higher that the actual market price, where data is available. În cele din urmă, ar trebui subliniat faptul că evaluarea proprietății comandată de NEUWOGES înînainte de vânzare conține informații despre evoluțiile relevante preconizate. Finally, it should be pointed out that the valuation of the property commissioned by NEUWOGES before the sale contains information about relevant expected developments.

Aceasta indică faptul că evaluarea reînnoită a fost oarecum mai detaliată decât un simplu calcul al mediei.

Fii informat Care sunt opțiunile de politici? O revizuire sistematică a politicilor de răspuns la impactul robotizării și automatizării pe piața muncii Data: Distribuie: Documentul Centrului Comun de Cercetare oferă o descriere comprehensivă a trei răspunsuri de politici principale la provocările de pe piața muncii aduse de robotizare și automatizare. Cea de-a doua opțiune subliniază deținerea în proprietate a roboților astfel ca participarea în noua sursă de bunăstare să fie posibilă. Cea de-a treia opțiune pune accentul pe consolidarea avantajelor comparative, evaluarea independentă a opțiunilor și inteligența socială a ființelor umane pe care roboții niciodată nu o vor putea înlocui. Toate aceste răspunsuri de politici sunt susținute de raționamentul economic, dar o revizuire sistematică arată că toate acestea ridică întrebări și provocări care trebuie investigate cu atenție pentru a alege drumul cel drept.

This indicates that the renewed assessment was of a somewhat more detailed nature than a simple halfway calculation. Una dintre valorile adăugate ale auditului performanţei constă în faptul că evaluarea mediului de reglementare are loc în mod retroactiv.

Planul de şcolarizarecu listele cu specializările și ultima medie de intrare din anul Cum se completează fişa de admitere la liceu 1. Completarea opţiunilor pe fişa de admitere se face în ordinea preferinţelor candidaţilor. Vedeți mai jos cum se face completarea fișei de admitere pentru fiecare câmp în parte. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni.

One element of the added value of performance audit is that it assesses the regulatory environment in a retroactive way. În cazul menționat la litera braportul de evaluare și orice certificat furnizat consemnează faptul că evaluarea exclude verificarea conformității dispozitivului medical cu cerințele de bază. In the case referred to in point bthe evaluation report and any certificate provided shall record the fact that the evaluation excludes the check of conformity of the medical device with the essential requirements.

Traducere "faptul că evaluarea" în engleză

Cu toate acestea, Hammar contestă opinia preliminară a Comisiei - faptul că evaluarea a fost independentă - întrucât evaluarea a fost contractată de către vânzător. However, Hammar contests the Commission's preliminary view that this evaluation was independent, as it was commissioned by the seller. În această privință, se remarcă în primul rând faptul că evaluarea cu privire la nivelul stocurilor poate indica diferențe între companiile care importă produsul în cauză.

In this regard, it is first noted that the assessment with regard to the level of stock may show individual differences among the companies importing the product concerned.

SRL 7 lucruri de știut ÎNAINTE de a înființa FIRMA. SRL sau PFA? (CE NU ȚI-A SPUS NIMENI PÂNĂ ACUM!)

În ceea ce privește MEOT prezentat de PwC, Comisia și-a evaluarea independentă a opțiunilor îndoiala cu privire la credibilitatea acestuia, având în vedere faptul că evaluarea a fost în mare parte cantitativă. Autorităţile nu au găsit nimic care să dovedească faptul că evaluarea carenţei pieţei care a fost reconfirmată în Decizia privind fondurile de capital al întreprinderii s-a schimbat între timp.

They have found no evidence that the assessment of the market failure which was re-confirmed in the Enterprise Capital Funds Decision has changed in the meantime.

Comisia remarcă faptul că evaluarea în temeiul criteriului 3 pentru acordarea TEP urmărește să stabilească dacă producătorii fac obiectul unor distorsiuni semnificative moștenite din sistemul precedent de economie planificată. The Commission notes that the assessment under MET criterion 3 aims at establishing whether producers are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system.

În orice caz, acest raport se referă în mod explicit la sprijinul guvernamental ca fiind unul dintre motivele pentru acordarea împrumutului și, prin urmare, confirmă faptul că evaluarea de credit nu este bazată pe piață.

In any event, that evaluarea independentă a opțiunilor explicitly referred to government support as one of the reasons for granting the loan, and therefore confirms that the credit assessment is not market-based.

  1. Finanţare, Refinanţare, Restructurarea Datoriilor
  2. independent quality review - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context
  3. Comisia refuză contribuția financiară numai pe motiv că a constatat o deficiență semnificativă la nivelul analizei independente a calității.
  4. faptul că evaluarea - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni evaluarea independentă a opțiunilor.

care sunt grecii în opțiuni

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Evaluarea independentă a opțiunilor un exemplu.

strategia lui mironov privind opțiunile binare

Informațiiimportante