Aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții.

cele mai bune portofele bitcoin pentru android

Întrebări frecvente 1. Ce trebuie de indicat la pretul unitar? În ofertă prețul unitar este prețul per fiecare poziție de bun sau serviciu.

demo cont pe piața forts

La etapa elaborării contractului de achiziție prețul unitar este indicat pentru fiecare poziție de bun sau serviciu. La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziții publice cu licitație electronică, prețul inițial al ofertei va corespunde cu prețul fără TVA propus de operatorul economic pentru lotul dat.

După finalizarea licitației electronice, operatorul economic va prezenta prețurile unitare actualizate, în conformitate cu prețul final al lotului, rezultat al licitației electronice.

După semnarea contractului de către autoritatea contractantă, operatorul economicl semnează contractul cu utilizarea semnăturii electronice, utilizînd Serviciul guvernamental de semnare MSign.

Cine trebuie indicat la reprezentatul furnizorului? Ce presupune perioada de actualizare? Valoarea comisionului se reține din valoarea achiziției valoarea lotului și nu din valoarea ofertei.

Am participat la licitația unei companii private, după licitație nu vad ofertele altor participanți? La procedurile de achiziții ale companiilor private ofertele nu sunt publice.

Un ofertant nu are toate cele 20 de pozitii.

Cum pui comanda pe Wish + MEGA teapa

Are dreptul OE sa aplice la acest lot, daca nu are toate pozitiile solicitate? Autoritatea contractantă are dreptul de a recurge la atribuirea pe loturi a contractelor de achiziţii publice şi a acordurilor-cadru şi, în acest caz, de a stabili dimensiunea şi obiectul loturilor, cu condiţia includerii acestor informaţii în documentația de atribuire Legeaart. În cazul în care semnătura electronică este deținută de către contabil, nu de director, poate contabilul să semneze contractul?

Întrebări frecvente

Contabilul poate semna contractul în condițiile în care este delegat prin ordinul directorului. Persoanele fizice se pot înregistra in sistem? Ce trebuie pentru aceasta?

Operatorii economici se înregistrează în SIA RSAP MTender pentru a participa și să câștige contracte în licitații desfășurate electronic, iar cumpărătorii din sectorul public și privat se înregistrează pentru publicarea oportunităților de achiziții și atribuirea contractelor.

Înregistrarea și utilizarea sistemului MTender este gratuită pentru autorități contractante.

tendință de tranzacționare și plat

Persoana fizică se poate înregistra doar în calitate de ofertant. Ce reprezinta pasul minim si cum el lucreaza?

Pasul minim este suma minimă cu cât poate fi scăzută valoarea ofertei de către operatorul economic OE în timpul unei runde a licitației electronice. Autoritatea contractantă AC va stabili în documentația de atribuire condițiile în care ofertanții vor avea drepturile să liciteze, cu referire, în special, la pasul minim de licitare, conform art.

Referitor la inițierea procedurilor recenzii despre turbo binar achiziționare a Petrolului, pieselor de schimb, deservirea delegațiilor oficiale, cazării, deservirea automobilelor, unde cantitatea să fie pusă pe 1 unuiar contractul să fie încheiat pe o suma planificată, din cauza că nu este cunoscută din timp cantitatea serviciilor care vor fi necesare pe parcursul anului, suma jetoane criptografice poziții la inițierea procedurii noi nu le știm.

În scopul uniformizării practicii comunitare în materie şi în vederea implementării recomandărilor cuprinse în jurisprudenţa relevantă a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene [1]forurile europene au decis să stabilească reguli clare pentru evitarea divergenţelor de opinie referitoare la admisibilitatea modificării clauzelor unui contract de achiziţie publică pe perioada derulării sale, fără iniţierea unei noi proceduri de achiziţie.

În cazul în care bunurile şi serviciile menţionate se achiziţionează în fiecare an de AC există careva date statistice care permit estimarea cantităţilor necesare ex. Cantitatea de combustibil se estimează în funcţie de parcursul mediu anual per unitate de transport, consum mediu şi cantitatea mijloacelor de transport.

A intervenit o problemă.

Documentația de atribuire — ce încărcăm? Altă informație relevantă. Cum se inițiază o aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții de achiziție dacă în buget se aplicarea unei opțiuni în timpul unei achiziții suma cu TVA, iar în anunț la valoarea estimată a lotului se va include suma fără TVA? Însă, în anunțul de intenție, în planul de achiziții și anunțul de participare se include valoarea achiziției nu include TVA. Pot să transmit unei alte persoane din cadrul AC datele mele de conectare de pe MTender nume utilizator și parola?

Conform Regulamentului privind Mtender HG nr.

dezvoltatorii lucrează de acasă

Ce reguli se aplica atunci când AC desfășoară achiziții folosind fondurile unor donatori? Astfel de achiziții se desfășoară conform regulilor agreate cu donatorul. Poate AC accepta certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor? Certificatul poate fi acceptat de către AC, dacă OE prezintă dovezi că plata este eșalonată sau dacă OE prezintă dovada achitării datoriei.

Declarația privind cifra de afaceri se referă la cifra de afaceri totală a organizației sau la cifra de afaceri pe domeniul specific contractului?

Vezi art.

Care este cerința față de cifra de afaceri? Cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor bine justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor, lucrărilor sau serviciilor. Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual.

_Почему.

Autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului câștigător îi sunt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp.

În cazul unor sisteme dinamice de achiziții, cifra de afaceri anuală maximă se calculează pe baza dimensiunii maxime anticipate a contractelor specifice care urmează să fie atribuite în cadrul sistemului respectiv. Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. În aceleași condiții o asociație de operatori economici are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane.

Цистерна возле входной лестницы содержит неограниченный запас пресной воды. Элли слушала с интересом; рассказ Жанны напоминал о прежней жизни под островным городом - к югу от второго поселения. Элли попыталась припомнить, как ей там жилось, но возникавшая в памяти картинка оказалась на удивление расплывчатой.

Care este perioada pentru care se solicită experiența minimă în cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de servicii? Se solicită lista principalelor servicii similare prestate în ultimii 3 ani, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi.

dezvoltatorii lucrează de acasă

COP bunuri. Avem 1 singur participant. AC poate desemna castigatorul, chiar daca a fost depusa o singura oferta calificata.

semnalele de opțiuni binare lly

Regulamentul cu privire la achizitia bunurilor si serviciilor prin COP Sectiunea IV, punct 42 prevede numarul minim de ofertanti doar pentru COP fara publicare 3 oferte.

Informațiiimportante